Prijímacie konanie pre bakalársky stupeň

Oznamujeme uchádzačom o štúdium na FBI UNIZA, že prijímacia skúška na bakalársky stupeň štúdia bude prebiehať dištančne on-line formou

Prijímacia skúška sa koná dňa 12.06.2024 (streda) v nasledujúcom časovom harmonograme pre uchádzačov jednotlivých študijných programov:  

  

DENNÉ ŠTÚDIUM:

  • študijný program bezpečnostný manažment v čase od 08:00 – 10:00 h
  • študijný program záchranné služby v čase od 11:00 – 13:00 h
  • študijný program krízový manažment v čase od 11:00 – 13:00 h


EXTERNÉ ŠTÚDIUM:

  • študijný program bezpečnostný manažment v čase od 14:00 – 16:00 h
  • študijný program záchranné služby v čase od 14:00 – 16:00 h
  • študijný program krízový manažment v čase od 14:00 – 16:00 h

Náhradný termín prijímacej skúšky pre všetky študijné programy dennej a externej formy štúdia: 13.06.2024 (štvrtok) v čase od 10:00 – 12:00 h, rovnako dištančne on-line formou.

Náhradný termín prijímacej skúšky bude pre tých uchádzačov, ktorí nemôžu absolvovať on-line test v riadnom termíne. V tomto prípade je potrebné, aby ste sa nahlásili do 7.06.2024 na Referát pre vzdelávanie a požiadali o náhradný termín.

Prijímacia skúška bude realizované elektronicky, formou on-line testu na stránke: https://pk.fbi.uniza.sk/. 

Návod/manuál k realizácii on-line testu nájdete na web stránke https://www.fbi.uniza.sk/stranka/navod.

Vytvorenie prístupu do systému pk.fbi.uniza.sk bude prebiehať v dňoch od 5.06.2024 do 10.06.2024 (najneskôr). 

Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na web stránke fakulty https://www.fbi.uniza.sk/stranka/prijimacky-vysledky najneskôr v piatok 14.06.2024 v čase do 13:00 h, následne Vám bude zaslané poštou oficiálne rozhodnutie o prijatí (aj s presnými pokynmi k zápisu do 1. ročníka), resp. neprijatí na štúdium. 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte Referát pre vzdelávanie.

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI