Príjimacie konanie na inžinierske štúdium 2022/2023

V zmysle rozhodnutia Fakulty bezpečnostného inžinierstva UNIZA oznamujeme, že prijímacia skúška na inžiniersky stupeň štúdia bude prebiehať dištančne on-line formou

  • Termín prijímacieho konania: 24.06.2022 (piatok), v čase od 10:00 – 12:00 h. s časovým obmedzením 60 minút 
  • Prijímacie konanie bude realizované elektronicky, formou online testu. 
  • Odkaz na návod: https://fbi.uniza.sk/stranka/navod Odporúčame dôsledne prečítať návod !
  • Odkaz na prijímacie konanie: https://prijimacky.fbi.uniza.sk/
  • Po vykonaní online testu bude Váš prístup k testu uzatvorený a nebude možné sa k nemu opätovne vrátiť. 

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na našej web stránke najneskôr 27.6.2022, zároveň Vám bude zaslané (poštou) oficiálne rozhodnutie o prijatí (aj s presnými pokynmi k zápisu do 1. ročníka), resp. o neprijatí na štúdium. 
V prípade otázok nás prosím kontaktujte na nižšie uvedených tel. číslach. 

Mgr. Anna Košútová, Gabriela Mydliarová 
Referát pre vzdelávanie 
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
tel.: +421 41 513 6605, 6606
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI