Príjimacie konanie na Bc. a Ing. štúdium: 2. kolo 17. augusta 2023

Oznamujeme uchádzačom o štúdium na FBI UNIZA, že prijímacia skúška 2. kola na bakalársky a inžiniersky stupeň štúdia bude prebiehať dištančne on-line formou. 

Prijímacia skúška sa koná dňa 17.08.2023 (štvrtok) nasledovne: 

  • Bakalárske štúdium (denné aj externé): od 10:00 do 12:00 (časový limit max. 120 minút)
  • Inžinierske štúdium (denné aj externé): od 10:00 do 12:00 (časový limit max. 60 minút)


Prijímacia skúška bude realizovaná elektronicky, formou on-line testu na stránke: https://prijimacky.fbi.uniza.sk/. 

Návod/manuál k realizácii on-line testu nájdete na web stránke https://www.fbi.uniza.sk/stranka/navod - prístup Vám bude oznámený emailom.
V prípade, že máte problém sa prihlásiť do systému prijimacky.fbi.uniza.sk kontaktujte prosím Ing. Ladislav Mariš, PhD. - ladislav.maris@uniza.sk, 041 513 6658, resp. priamo cez MS Teams.

Prihlásenie do systému Vám bude umožnené najneskôr 14.8.2023 (v pondelok), resp. skôr.


Po vykonaní on-line testu bude Váš prístup k testu uzatvorený a nebude možné sa k nemu opätovne vrátiť. 
Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na web stránke fakulty https://www.fbi.uniza.sk/stranka/prijimacky-vysledky najneskôr v piatok 18.08.2022 v čase do 13:00 h, následne Vám bude zaslané poštou oficiálne rozhodnutie o prijatí (aj s presnými pokynmi k zápisu do 1. ročníka), resp. neprijatí na štúdium. 

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na nižšie uvedených tel. číslach.

  • Gabriela Mydliarová +421 41 513 6605
  • Mgr. Anna Košútová +421 41 513 6606
  • Ing. Martina Patsch +421 41 513 6607

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI