Prijímacie konanie na bakalárske štúdium 2022/2023 - 2.kolo - 18.08.2022

V zmysle rozhodnutia Fakulty bezpečnostného inžinierstva Vám oznamujeme, že prijímacie konanie na bakalársky stupeň štúdia (2. kolo) bude prebiehať dištančne on-line formou.
 
Prijímacie konanie do 2. kola sa koná dňa 18.08.2022 (štvrtok) od 10:00 do 12:00 h., pre všetky študijné programy Bc. štúdia.
 
DENNÉ ŠTÚDIUM:

  • Denné štúdium študijný program Bezpečnostný manažment v čase od 10:00 – 12:00 h
  • Denné štúdium študijný program Záchranné služby v čase od 10:00 – 12:00 h
  • Denné štúdium študijný program Krízový manažment v čase od 10:00 – 12:00 h


EXTERNÉ ŠTÚDIUM:
  • Externé štúdium študijný program Bezpečnostný manažment v čase od 10:00 – 12:00 h
  • Externé štúdium študijný program Záchranné služby v čase od 10:00 – 12:00 h
  • Externé štúdium študijný program Krízový manažment v čase od 10:00 – 12:00 h
 

 
Prijímacie konanie bude realizované elektronicky, formou on-line testu na stránke: https://prijimacky.fbi.uniza.sk/
 
Návod/manuál k realizácii on-line testu nájdete kliknutím na odkaz: Návod na príjimacie konanie.pdf príp. aj na odkaz na web stránke https://www.fbi.uniza.sk/stranka/navod

Prihlásenie do systému https://prijimacky.fbi.uniza.sk/ bude sprístupnené v najbližších dňoch, najneskôr však do 15.08.2022 vrátane. Ak sa Vám nepodarí prihlásiť po tomto termíne, kontaktujte nás na nižšie uvedených telefónnych číslach. 
 
Po vykonaní on-line testu bude Váš prístup k testu uzatvorený a nebude možné sa k nemu opätovne vrátiť.
 
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na našej web stránke www.fbi.uniza.sk najneskôr v piatok 19.08.2022 v čase do 12:00 hod., následne Vám bude zaslané poštou oficiálne rozhodnutie o prijatí (aj s presnými pokynmi k zápisu do 1. ročníka), resp. neprijatí na štúdium.
 
V prípade otázok nás prosím kontaktuje na nižšie uvedených tel. číslach.
 
Mgr. Anna Košútová +421 41 513 6606
Gabriela Mydliarová +421 41 513 6605
 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI