Príjimacie konanie na bakalárske štúdium 2022/2023

V zmysle rozhodnutia Fakulty bezpečnostného inžinierstva Vám oznamujeme, že prijímacia skúška na bakalársky stupeň štúdia bude prebiehať dištančne on-line formou.
 
Prijímacie konanie sa koná dňa 08.06.2022 (streda) v nasledujúcom časovom harmonograme pre uchádzačov jednotlivých študijných programov:
 
DENNÉ ŠTÚDIUM:

  • Denné štúdium študijný program Bezpečnostný manažment v čase od 08:00 – 10:00 h
  • Denné štúdium študijný program Záchranné služby v čase od 11:00 – 13:00 h
  • Denné štúdium študijný program Krízový manažment v čase od 11:00 – 13:00 h


EXTERNÉ ŠTÚDIUM:
  • Externé štúdium študijný program Bezpečnostný manažment v čase od 14:00 – 16:00 h
  • Externé štúdium študijný program Záchranné služby v čase od 14:00 – 16:00 h
  • Externé štúdium študijný program Krízový manažment v čase od 14:00 – 16:00 h
 
                           
Náhradný termín prijímacieho konania pre všetky študijné programy dennej a externej formy štúdia: 09.06.2020 (štvrtok) v čase od 10:00 – 12:00 h

Náhradný termín prijímacieho konania bude pre tých uchádzačov, ktorí nemôžu absolvovať on-line test v riadnom termíne.
 
Prijímacie konanie bude realizované elektronicky, formou on-line testu na stránke: https://prijimacky.fbi.uniza.sk/.
 
Návod/manuál k realizácii on-line testu nájdete kliknutím na link Návod na príjimacie konanie.pdf príp. aj na web stránke https://www.fbi.uniza.sk/stranka/navod
 
Po vykonaní on-line testu bude Váš prístup k testu uzatvorený a nebude možné sa k nemu opätovne vrátiť.
 
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na našej web stránke www.fbi.uniza.sk najneskôr v piatok 10.06.2022 v čase do 13:00 hod., následne Vám bude zaslané poštou oficiálne rozhodnutie o prijatí (aj s presnými pokynmi k zápisu do 1. ročníka), resp. neprijatí na štúdium.
 
V prípade otázok nás prosím kontaktuje na nižšie uvedených tel. číslach.
 
Mgr. Anna Košútová +421 41 513 6606
Gabriela Mydliarová +421 41 513 6605
 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI