Prijímacie konanie

Prijímacie konania pre bakalársky stupeň sa koná dňa 09.06.2021 (streda) v rozličných časových úsekoch pre jednotlivé študijné programy.


Študijný program:

  • Bezpečnostný manažment (BM) denné štúdium - od 08:00 – 10:00 hod.
  • Záchranné služby (ZS) denné štúdium - od 11:00 – 13:00 hod.
  • Krízový manažment (KM) denné štúdium - od 11:00 – 13:00 hod.
  • BM + ZS + KM externé štúdium - od 14:00 – 16:00 hod.     


Náhradný termín prijímacieho konania pre všetky študijné programy dennej a externej formy štúdia : 10.06.2021 (štvrtok) v čase od 10:00 – 12,00 hod.
 
Prijímacie konanie bude realizované elektronicky, formou on-line testu. Prihlasovacie údaje do systému prijímacieho konania Vám budú doručené na email, ktorý ste zadávali v prihláške. 
 
Návod/manuál k realizácii on-line testu nájdete kliknutím na link, (príp. na pravej strane hlavnej stránky fbi.uniza.sk v časti Prijímacie konanie).
 
Po vykonaní on-line testu bude Váš prístup k testu uzatvorený a nebude možné sa k nemu opätovne vrátiť. Pred ukončením testu je nutné odoslať výsledky a potvrdiť (ako je v návode).
 
Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na našej web stránke www.fbi.uniza.sk v piatok 11.06.2021 v čase do 13:00 hod., zároveň Vám bude zaslané poštou oficiálne rozhodnutie o prijatí (aj s presnými pokynmi k zápisu do 1. ročníka), resp. neprijatí na štúdium.

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI