Ponuka programov celoživotného vzdelávania

Informácia o možnosti štúdia na Inštitúte vzdelávania, poradenstva a informatizácie, ktorý ponúka študijné programy:


  • Master of Business Administration - MBA
  • Master of Laws - LL.M.
  • Master of Science - MSc.
  • Doctor of Business Administration - DBA
  • Master of Public Health - MPH
Formy celoživotného vzdelávania, zamerané na získanie nových vedomostí a zručností, ktoré absolventi využijú predovšetkým vo svojej praxi. 
Predpokladaný termín začiatku jednotlivých kurzov, ktoré budú prebiehať ONLINE a v slovenskom jazyku je naplánovaný na 22.04.2022.
Viac na www.ivpi.sk

Leták

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI