Ponuka pre študentov: ŠVOČ na VŠEM v Bratislave

Rektor VŠEM v Bratislave v spolupráci so Študentským parlamentom VŠEM vyhlasuje 12. ročníkceloškolskej súťaže s medzinárodnou účasťou o najlepšie práce v Študentskej vedeckej a odbornej činnosti vo štvrtok dňa 25. apríla 2024. 

Viac informácií na tomto odkaze0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI