Ponuka pre študentov: ŠTOČ na UTB Zlín, ČR

Srdečne Vás pozývame v mene dekana Fakulty aplikovanej informatiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne doc. Ing. Jiřího Vojteška, Ph.D. na 28. ročník medzinárodnej súťaže pre študentov technicky zameraných stredných a vysokých škôl  "STOČ  2024 - Študentská tvorivá a odborná činnosť", ktorá sa uskutoční vo štvrtok 25. apríla 2024 v priestoroch budovy Fakulty aplikovanej informatiky Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. 

Študentská súťaž je popri tradičných odborných sekciách ( Aplikovaná informatika a informačné systémy, Robotické systémy, Automatické systémy riadenia, HW a SW aplikácie, Meracie a diagnostické systémy, Kybernetická bezpečnosť a bezpečnostný manažment ) určených pre študentov vysokých škôl organizovaná aj v sekciách určených pre študentov stredných škôl.

Registrácia a zasielanie abstraktov (anotácií príspevkov) je možné do 18. apríla 2024 prostredníctvom webových stránok súťaže STOČ 2024:  https://stoc.fai.utb.cz/  

Pozvánka na ŠTOČ UTB ZLÍN, ČR 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI