Oznámenie o konaní obhajoby dizertačných prác - 2024

Dekanka FBI UNIZA oznamuje, že v súlade § 54, zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že obhajoby dizertačných prác sa budú konať nasledovne:
 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI