Najčastejšie otázky k prieniku starej a novej akreditácie pre akademický rok 2022/2023

1. Aký je minimálny počet kreditov?

V prípade 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania v dennej forme je  minimálny počet kreditov 180. V prípade 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v dennej forme je minimálny počet kreditov 120.

2.  Je problém, ak za celé vysokoškolské štúdium v danom stupni dosiahnem vyšší počet kreditov ako je odporúčaný?

Je veľká pravdepodobnosť, že v mnohých prípadov študent dosiahne vyšší počet kreditov ako je odporúčaný, čo nie je považované za problém vzhľadom k ukončeniu štúdia.

3.  Dokedy je potrebné najneskôr si vybrať povinne voliteľné predmety na akademický rok 2022/2023?

Najneskorší dátum je stanovený do 18.03.2022.

4.  Ako si vyberať povinne voliteľné predmety na akademický rok 2022/2023?

Prvá podmienka = 180 kreditov (Bc.) a 120 (Ing.). Druhá podmienka, najneskôr pri prihlasovaní na štátne skúšky, musí mať študent absolvované všetky povinné predmety z celého stupňa štúdia podľa novej akreditácie (v prípade chýbajúcich predmetov je nutné ich dodatočne dorobiť). Tretia podmienka,  povinne voliteľné predmety je nutné si vyberať v prípade nedosiahnutia stanoveného počtu kreditov v danom stupni štúdia (180/120). Upozornenie: pri prihlasovaní do systému vzdelávania je potrebné navoliť si akademický rok na 2022/2023.

5.  Ako zistím obsah povinne voliteľného predmetu, vrátane podmienok?

Každý predmet má dostupný informačný list, v ktorom sú uvedené všetky dôležité informácie. Obsah informačných listov je postupne do systému dopĺňaný, najneskôr skompletizovaný bude do 11.03.2022.

6.  Ako si navolím v systéme povinné predmety z predchádzajúcich ročníkov? 

Systém bude automaticky generovať povinné predmety (termín do septembra 2022).

7.  Čo v prípade presunu predmetu z 1. stupňa (Bc.) do 2. stupňa (Ing.)?

Keďže ide o dva rozdielne stupne vysokoškolského štúdia, je nutné absolvovať všetky predmety v inžinierskom stupni aj v prípade, ak boli niektoré z nich absolvované v predchádzajúcom bakalárskom stupni. Poznámka: Vo väčšine prípadov ide o obsah predmetov do určitej miery pozmenený.

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI