Modulové kurzy: 16.03.-17.03.2023

Katedra krízoveho manažmentu Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline otvára mikroskupinove kurzy v moduloch:


  • Manažment rizík organizácie
  • Metódy a techniky v procese manažmentu rizika

Termín kurzu: 16.03.2023 -17.03.2023


 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI