KURZ PROJEKTOVÝ MANAŽMENT

Študenti, chcete získať nové vedomosti, zručnosti a schopnosti a zdokonaliť si svoju angličtinu v oblasti projektového manažmentu? 

Pozývame Vás na pilotný kurz PROJEKTOVÝ MANAŽMENT, ktorý sa bude konať v dňoch 22.5. a 23.5.2023 v časoch: 8:30 – 10:00; 10:15 – 11:45; 13:00 – 13:45. 

Cieľom kurzu je naučiť študentov vysokých škôl získavať a efektívne využívať zručnosti v oblasti riadenia projektov v reálnom živote aj pri štúdiu. Získané vedomosti a poznatky prispejú k Vašej lepšej uplatniteľnosti na trhu práce a k rastu osobného a profesionálneho rozvoja.  

Bezplatný prístup cez https://project.ict-skills.eu/course/view.php?id=12 


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI