KURZ PODNIKANIE

Študenti, chcete získať nové vedomosti, zručnosti a schopnosti a zdokonaliť si svoju angličtinu v oblasti projektového podnikania? 

Pozývame Vás na pilotný kurz PODNIKANIE, ktorý sa bude konať v dňoch 6.6. a 7.6.2023 v časoch: 8:30 – 10:00; 10:15 – 11:45; 13:00 – 13:45. 

Cieľom kurzu je naučiť vysokoškolákov osvojiť si a efektívne využívať niektoré kľúčové osobnostné zručnosti, ktoré im uľahčia zvládanie reálneho života aj štúdia. Získané vedomosti a poznatky prispejú k Vašej lepšej uplatniteľnosti na trhu práce a k rastu osobného a profesionálneho rozvoja. 

Bezplatný prístup cez https://project.ict-skills.eu/course/view.php?id=11 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI