Kurz Kybernetická bezpečnosť pre študentov FBI UNIZA

Študenti, chcete získať nové vedomosti, zručnosti a schopnosti a zdokonaliť si svoju angličtinu v oblasti kybernetickej bezpečnosti?

Pozývame Vás na pilotný kurz KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ, ktorý sa bude konať v dňoch 20.03. - 23.03.2023 v čase od 13:15 do 15:05.

Kurz bude teoreticky a prakticky orientovaný, ľahko pochopiteľný, vedený na diaľku, digitalizovaný a dostupný na digitalizovanej platforme projektu ICT Skills. 

Bezplatný prístup cez: https://project.ict-skills.eu/course/view.php?id=9

Cieľom kurzu je naučiť vysokoškolákov získavať a efektívne využívať zručnosti, ktoré im uľahčia ochranu osobných údajov na internete.

Získané vedomosti a poznatky prispejú k Vašej lepšej uplatniteľnosti na trhu práce a k rastu osobného a profesionálneho rozvoja. 

Viac informácií vám poskytne kontaktná osoba: Ing. Mária Lusková, PhD. maria.luskova@fbi.uniza.sk

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI