KRIFYMA 2022

Pozvánka na workshop KRIFYMA 2022

Pod záštitou dekanky Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, doc. Ing. Evy Sventekovej, PhD. 

 

Cieľom workshopu KRIFYMA 2022 je odborná diskusia zástupcov akademickej pôdy a praxe na aktuálne otázky týkajúce sa kriminológie, fyzickej ochrany objektov a požiadaviek na bezpečnostného manažéra v organizácií. 

Workshop je podporený projektami KEGA 031ŽU-4/2022, KEGA 036ŽU-4/2022, VEGA 1/0173/21 a KEGA026PU-4/2021. 

Pozvánka s programom


Miesto konania workshopu:
Zasadačka Vedeckej rady UNIZA (budova Menzy)
Vysokoškolákov 26, 010 01 Žilina-Vlčince (GPS súradnice 49.208819, 18.755076)

Termín konania workshopu: 
2. decembra 2022 /piatok/

Témy workshopu:
  • Aktuálne výzvy v oblasti výskumu a vzdelávania v kriminológii a prevencii kriminality na Slovensku.
  • Aspekty praktickej prípravy študentov bezpečnostných vied zameranej na fyzickú ochranu objektov.
  • Riadenie bezpečnosti v organizáciách počas a po pandémii COVID-19.
  • Kurzy ochrany života a zdravia ako príležitosť pre rozvoj bezpečnostného povedomia.

Formy účasti:


Termíny: 
  • Nahlásenie účasti do 20. novembra 2022
  • Distribúcia programu workshopu do 27. novembra 2022


Kontakt na organizátorov workshopu:

Ing. Martin Boroš, PhD.,
martin.boros@uniza.sk,
tel. 041/513 6668
mobil. +421 908 508 211
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI