Konferencia RKS 2022

Pozývame Vás na 25. medzinárodnú vedeckú konferenciu FBI UNIZA Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, ktorá sa uskutoční v dňoch 18. až 19. mája 2022 v Žiline.

Cieľom konferencie RKS je prezentácia nových trendov, postupov prevencie, skúseností a dobrej praxe, aktuálnych poznatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti a praktických skúseností z riešenia krízových situácií v podnikoch a vo verejnej správe, ako aj aktuálnych otázok v súvislosti so súčasnou bezpečnostnou situáciou.   
Termín prihlášky a zaslania príspevku na konferenciu RKS je aktualizovaný na 20.04.2022.
Konferencie sa môžete zúčastniť aj bezpublikovania príspevku.  
Tešíme sa na stretnutie.

Miesto konania konferencia:
Žilinská univerzita v Žiline, budova NR, Veľký Diel, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, SR. - mapa

CONFERENCE PROGRAM (EN) 

Prihlasovanie - online - do 20.04.2022
VIAC INFORMÁCIÍ NA STRÁNKE KONFERENCIE -> https://fbi.uniza.sk/stranka/konferencia-2022

Partneri konferencie:

 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI