Konferencia Mladá veda 2022

Pozývame Vás na XVII. medzinárodnú konferenciu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov - Mladá veda 2022, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. a 26. apríla 2022 v Žiline.

Cieľom konferencie je prezentovať dosiahnuté výsledky vedecko-výskumnej činnosti domácich a zahraničných mladých vedeckých pracovníkov a identifikovať nové oblasti vedeckého skúmania v nadväznosti na požiadavky spoločnosti v rôznych oblastiach bezpečnosti.


Miesto konania konferencie: Žilinská univerzita v Žiline, Zasadačka Vedeckej rady UNIZA, Nová menza, Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, SR - mapa


Dokumenty:

Termíny:
Odoslanie prihlášky a anotácie príspevku na konferenciu 28.02.2022
Zaslanie príspevku 11.03.2022
Oznámenie vedeckého výboru o prijatí príspevku a recenzných posudkoch 31.03.2022
Úhrada konferenčného poplatku a zaslanie avíza 02.04.2022
Zaslanie podrobného programu konferencie 13.04.2022

 


Konferenčný poplatok:
100 € s DPH
zahŕňa zborník, obed, občerstvenie, banket.
Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť do 02.04.2022 a zaslať avízo o platbe.
Na základe prijatej platby bude vystavený a zaslaný daňový doklad. V prvý deň konania konferencie je možná platba v hotovosti.

Spôsob prihlasovania:
Termín odoslania prihlášky a anotácie príspevku na konferenciu je do 28.02.2022.
Príspevok do zborníka v rozsahu do 10 strán v textovom editore podľa šablóny je potrebné odoslať e-mailom do 11.03.2022. Príspevok bude recenzovaný 2 nezávislými recenzentmi. Prípadné neprijatie príspevku bude autorovi oznámené. V zborníku budú uverejnené iba príspevky zaslané v stanovenom termíne. Príspevky bez prihlášky aktívneho vystúpenia na konferencii v zborníku nebudú uverejnené.Všetky dokumenty je potrebné poslať na e-mail katarina.makka@uniza.sk.
Z jednotlivých oblastí zamerania konferencie budú vybraté najlepšie príspevky (v anglickom jazyku), ktoré budú po ich doplnení a so súhlasom autorov uverejnené vo vedecko-odbornom časopise Krízový manažment

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI