KONFERENCIA RKS 2023

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Vás pozýva na 26. medzinárodnú vedeckú konferenciu Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí“, ktorá sa bude konať 17. - 18.05.2023 v Žiline
Konferencia RKS sa koná pod záštitou Žilinskej univerzity v Žiline a Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR.

Cieľom konferencie RKS je prezentácia nových trendov, postupov prevencie, skúseností a dobrej praxe, aktuálnych poznatkov získaných z vedeckovýskumnej činnosti a praktických skúseností z riešenia krízových situácií v podnikoch a vo verejnej správe, ako aj aktuálnych otázok v súvislosti so súčasnou bezpečnostnou situáciou.  
  
Všetky informácie o konferencii sú dostupné na webe konferencie: https://fbi.uniza.sk/stranka/konferencia-rks0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI