Kandidátska listina pre voľbu kandidáta na rektora Žilinskej univerzity v Žiline

Dovoľujeme si Vás oboznámiť s kandidátskou listinou pre voľbu kandidáta na rektora Žilinskej univerzity v Žiline a životopisnou a profesijnou charakteristikou kandidátov na rektora Žilinskej univerzity v Žiline.

Príloha: Kandidátska listina pre voľbu kandidáta na rektora Žilinskej univerzity v Žiline

Zloženie komisie a viac informácií vo vyhláške: Vyhláška AS UNIZA o vyhlásení voľby kandidáta na rektora UNIZA

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI