Kandidátna listina FBI UNIZA pre voľby do AS UNIZA

Miestna volebná komisia FBI UNIZA, v súlade s dokumentom „Zásady volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline“ a vyhláškou predsedu AS UNIZA zo dňa 04.03.2023 zverejňuje Kandidátnu listinu FBI UNIZA pre voľby do AS UNIZA na obdobie máj 2023 – apríl 2027:

Kandidáti do zamestnaneckej časti AS UNIZA:

  • Ing. Michal Ballay, PhD. LL.M. 
  • doc. Ing. Katarína Buganová, PhD. 
  • doc. Ing. Katarína Hollá, PhD. 
  • prof. Ing. Bc. Linda Makovická Osvaldová, PhD. 
  • doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD. 
  • Ing. Viktor Šoltés, PhD. 
  • prof. Ing. Andrej Veľas, PhD. 

Kandidáti do študentskej časti AS UNIZA:

  • Ing. Matúš Madleňák 
  • Ing. Erika Skýpalová 


Dokumenty:
Kandidátna listina 
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI