Informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na FBI UNIZA

Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2021/2022. 

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium sa riadi § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Termín podávania prihlášok je do 31. mája 2021 !!!

Podľa „Akademického kalendára roka 2020/2021“ sa uskutoční dňa 17.6. 2021 od 08.00 h prijímacie konanie s uchádzačmi o doktorandské štúdium na Fakulte bezpečnostného inžinierstva UNIZA v dennej a externej forme štúdia pre všetky akreditované študijné programy.

Viac informácií nájdete v plnom znení oznamu - na stiahnutie. 

Vypísané témy v jednotlivých študijných programoch:


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI