Informácia pre uchádzačov prijatých na Bc. štúdium - maturitné vysvedčenie

Vážení uchádzači prijatí na bakalárske štúdium,

termín na zápis do prvého ročníka sa posúva do 31. júla 2021. Tých, ktorí si ešte nesplnili povinnosť a nezaslali overenú kópiu maturitného vysvedčenia, by sme radi opätovne oslovili, aby si túto povinnosť splnili čo najskôr, nakoľko bez overeného maturitného vysvedčenia na bakalárske štúdium zapísaní byť nemôžu. 

prodekanka pre vzdelávanie

Ing. Miroslava Vandlíčková, Ph.D

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI