Informácia pre uchádzačov o štúdium - spôsob prijímacej skúšky

Vážení uchádzači o štúdium na FBI UNIZA,

spôsob organizovania prijímacích skúšok závisí od priebehu meniacej sa súčasnej epidemiologickej situácie v nasledujúcich niekoľkých dňoch, preto výsledné rozhodnutie o tom, akým spôsobom bude prijímacia skúška prebiehať (dištančne on-line formou alebo prezenčne fyzickou prítomnosťou na fakulte), Vám bude v dohľadnom čase doručené poštou. 

Prijímacia skúška na bakalársky stupeň štúdia sa bude konať 09.06.2021, na inžiniersky stupeň štúdia 25.06.2021. 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI