Informácia pre uchádzačov o štúdium - elektronická prihláška s prílohami

Vážení uchádzači o štúdium na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline,

vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu nie je potrebné zasielať prihlášky na štúdium potvrdené strednou školou. Je možné zaslať elektronickú prihlášku, do ktorej sa dajú vložiť všetky požadované prílohy podľa informácií, ktoré nájdete na našej stránke fakulty, napr. tu: https://www.fbi.uniza.sk/uploads/files/1611921381-FBI-BC-2021.pdf

Prosíme zasielať celé kópie vysvedčení (odfotené obidva polroky), overené kópie sa vyžadujú pre maturitné vysvedčenie a v prípade, že spĺňate podmienku prijatia bez prijímacej skúšky, vyžaduje sa overené aj vysvedčenie z predposledného roka štúdia. 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI