FBI UNIZA si ctí základné ľudské práva a slobody a vyjadruje podporu Ukrajine

Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline si ctí základné ľudské práva a slobody a vyjadruje podporu Ukrajine. 

  • FBI UNIZA je pripravená poskytnúť súčinnosť svojim študentom, ktorí sa zapoja do dobrovoľníckych a humanitárnych aktivít v súvislosti s aktuálnou situáciou na Ukrajine. Študentom fakulty, ktorí sa do aktivít organizovaných odbormi krízového riadenia na OÚ, SČK, Asociáciou samaritánov SR, DHZ, a pod. zapoja v rozsahu minimálne 40 hodín, bude na základe potvrdenia o dobrovoľníckej činnosti, ktorý vystaví relevantná organizácia, uznaný predmet „odborná prax“. Fakulta zohľadní aktivity študentov v prospech riešenia dôsledkov aktuálnej situácie aj akceptovaním ich odôvodnenej neúčasti na výučbe. 
  • FBI UNIZA reflektuje na aktuálne potreby spoločnosti a v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a Miestnym spolkom SČK pri FBI organizuje dňa 9. marca 2022 od 8:00 darovanie krvi v priestoroch fakulty (miestnosť MA 104). Dobrovoľní darcovia krvi sa môžu prihlásiť na jozef.kubas@uniza.sk.
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI