Erasmus+ mobilita v ak. r. 2022/2023 - Prihlasovanie teraz

Študenti FBI !!! Prihlasovanie teraz !!!

Prihlášku zašlite na dana.barankova@uniza.sk 
Termín: do 15.3.2022
Prihlášku nájdete na: https://www.fbi.uniza.sk/stranka/erasmus-pre-studentov
Viac informácií: https://www.uniza.sk/index.php/studenti/vseobecne-informacie/erasmus


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI