Erasmus+ DODATOČNÁ VÝZVA na podávanie prihlášok LS 2022/2023

Erasmus+ DODATOČNÁ VÝZVA na podávanie prihlášok na získanie grantu na študijné pobyty, stáže a krátke mobility PhD. študentov letného semestra 2022/2023

Dovoľujeme si Vás informovať o dodatočnej možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt, stáž alebo krátku mobilitu PhD. študentov a získať grant na ich absolvovanie  v letnom semestri 2022/2023.

Prihlášku je potrebné doručiť p. Baránkovej č. dv. MA201 do 28. októbra 2022.

Informácie nájdete na stránke: https://www.uniza.sk/index.php/studenti/vseobecne-informacie/oznamy/4083-erasmus-dodatocna-vyzva-na-podavanie-prihlasok-na-ziskanie-grantu-na-studijne-pobyty-staze-a-kratke-mobility-phd-studentov-letneho-semestra-2022-2023

Prihláška: https://www.fbi.uniza.sk/stranka/erasmus-pre-studentov


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI