Dobrovoľnícka činnosť FBI UNIZA - pomoc Ukrajine

Vážená študentka, vážený študent,

Fakulta bezpečnostného inžinierstva UNIZA je od začiatku vojnového konfliktu súčinná s mestom Žilina i OÚ v Žiline v pomoci UA utečencom. Potreba pomoci však stále narastá. Obraciame sa preto na všetkých Vás, odborne pripravovaných osôb v oblasti krízového riadenia, záchranných služieb a bezpečnostného manažmentu, s výzvou o zapojenie sa do dobrovoľníckych aktivít, ktoré zahŕňajú najmä: zabezpečenie logistiky dočasného ubytovania UA utečencov (evidencia osôb, výpomoc pri ubytovaní, stravovaní, vybavovaní dokladov, sprevádzanie k lekárovi, triedenie materiálu, ďalšie činnosti v zmysle aktuálnych potrieb). 

Študentom FBI UNIZA, ktorí sa zapoja do dobrovoľníckych činností môže byť v zmysle ich zaradenia do pracovných zmien v utečeneckom centre:

  • akceptovaná neúčasť na výučbe, 
  • uznaná odborná prax, 
  • podľa zaradenia do študijného programu uznané študijné povinnosti vo vybraných predmetoch.
Tí, ktorí sa chcete zapojiť do aktivít a byť súčasťou pomoci UA utečencom ako dobrovoľníci, vyplňte základné info na nasledovnom linku: https://forms.gle/59RgfCV55FexFE419

Všetkým študentom i pedagógom, ktorí sa do pomoci už zapojili, ďakujeme.

 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI