Deň otvorených dverí FBI UNIZA ON-LINE

Fakulta bezpečnostného inžinierstva všetkých pozýva na DOD FBI UNIZA Virtuálne 


Príď medzi nás a pozri sa čo robíme a pýtaj sa dekanky, prodekanov, vedúcich katedier a ostatných učiteľov čo chceš vedieť.

Začíname: 20.11.2020 o 11:00

Live Event: https://www.facebook.com/events/823247428451602

Program: na stiahnutie.


VIAC INFORMÁCIÍ NA STRÁNKE DOD FBI UNIZA.


Najčastejšie otázky a odpovede pre uchádzačov o Bc. štúdium. 

0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI