Cooperation with Practice

COOPERATION WITH PRACTICE

The Faculty of Security Engineering (FSE) cooperates with individual representatives and departments within the state administration and self-government in accordance with the focus of individual departments. Similarly, in the framework of educational and scientific research activities, cooperation with practice is required. The names of the companies the FBI works with are listed and broken down by department..

 

Department of Security Management

ALFA VS, a.s., Slovakia

APEOM, s.r.o., Czech Republic

APIS, s.r.o., Slovakia
Asociácia bezpečnostných manažérov, o.z., Slovakia

Asociácia technických bezpečnostných služieb GRÉMIUM ALARM, o.s., Czech Republic

Coca-Cola HBC Slovenská Republika, s.r.o., Slovakia

CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Czech Republic

Dahua Technology Czech, s.r.o., Czech Republic

Detektívna Informačná Služba, s.r.o., Slovakia

DUX, s.r.o., Slovakia

European Association for Security, Poland

European Institute Of Security And Crisis Management, s.r.o., Czech Republic

Eurosat CS, s. r.o., Czech Republic

F.S.C – Bezpečnostní poradenství, a.s., Czech Republic

G4S Secure Solutions, a.s., Praha, Czech Republic

Grand POWER, s.r.o., Slovakia

INFODOM, s.r.o., Slovakia

JABLOTRON ALARMS, a. s., Czech Republic

Koval Systems, a.s., Beluša, Slovakia

Mark2 Corporation Czech, a.s., Czech Republic

RAVI, s.r.o., Slovakia

REVIMONT-DG, s.r.o., Slovakia

SecuriLas, s.r.o., Slovakia

Signal Centrum, s.r.o., Slovakia

Slovenská komora súkromnej bezpečnosti, Slovakia

SAIA, n.o., pobočka Žilina, Slovakia

TSS Group, a.s., Slovakia

Volkswagen Slovakia, a.s., Slovakia

Department of Fire Engineering:
Prezídium HaZZ, Slovakia
Požiarno-technický a expertízny ústav MV SR, Slovakia
Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline, Slovakia
Tyco Fire Suppression and Building Products, Neuruppin CZ s.r.o. Praha, Czech Republic
prezídium DPO SR (Dobrovoľná požiarna ochrana SR), Slovakia
AV ČR (Akadémia Vied ČR) Inštitút makromolekulárnej chémie, Czech Republic
Stöbich Brandschutz s.r.o., Slovakia
Fires s.r.o. Batizovce, Slovakia
Falck Fire Services, a.s., Bratislava, Slovakia
LS Intertank ApS, Denmark
Divízia ISOVER, Slovakia
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Bratislava, Slovakia
KNAUF Bratislava, s.r.o., Slovakia
Siemens Slovensko, Slovakia
Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky, Slovakia
THT Polička, s.r.o., Czech Republic
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Czech Republic
Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovakia
Hlavná banská záchranná stanica Prievidza, Slovakia
Kontrolné chemické laboratóriá CO, Slovakia
Horská záchranná služba, Slovakia
Policajný zbor SR, Slovakia
Expertízny ústav PZ, Slovakia
Pohotovostné útvary PZ, Slovakia
Gajos, s.r.o., Liptovský Mikuláš, Slovakia
Kia Motors Slovakia, s.r.o, Žilina, Slovakia
Slovenský červený kríž, Územný spolok Žilina, Slovakia
SAIA, n.o., Žilina, Slovakia
Department of Technical Sciences and Informatics:
SEPS a.s. Bratislava, Slovakia
SPP. a.s. Bratislava, Slovakia
ŽSR a.s., Slovakia
DGSA s.r.o. Žilina, Slovakia
SECAR, s.r.o. Bratislava, Slovakia
RAVI s.r.o. Bratislava, Slovakia
CESys s.r.o Trnava, Slovakia
IHK -Industrie- und Handelskammer Magdeburg, Germany
STAVEBNÍ OBNOVA ŽELEZNIC a.s., Olomouc, Czech Republic
Výskumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Praha, Czech Republic
SAIA, n.o., Žilina, Slovakia
Department of Crisis Management:

Slovenská obchodná a priemyselná komora, pobočka Žilina, Slovakia

Severoslovenské energetické závody, a.s., Slovakia

Slovak Business Agency, Bratislava, Slovakia

ALFA Security Technologies, Bratislava, Slovakia

Nemak Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom, Slovakia

Bel Power Solutions & Protection, Dubnica nad Váhom, Slovakia

CEIT Consulting, s.r.o., Žilina, Slovakia

Výskumní ústav bezpečnosti práce, Praha, Czech Republic

Mondi SCP, a.s, Ružomberok, Slovakia

Evonic Fermas, s.r.o, Slovenská Ľupča, Slovakia

RiskConsult s.r.o, Bratislava, Slovakia

Educo – Consult s.r.o, Žilina, Slovakia

DEKRA kvalifikácia a poradenstvo, s.r.o, Bratislava, Slovakia

SAIA, n.o., Žilina, Slovakia

 

 

 

 

 


0
students
0
teachers
0
partners

FBI partners