http://fbi.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow2017.KBM_pic_logogk-is-209.jpglink
http://fbi.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow2017.KPI_pic_logogk-is-209.jpglink
http://fbi.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow2017.KTVI_pic_logogk-is-209.jpglink
http://fbi.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow2017.KKM_pic_logogk-is-209.jpglink
 
 
 

Aktuality

 • Výberové konanie

  Dekanka Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách ..., výberové konanie na Fakulte bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline na obsadenie:
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky Čítať ďalej...
 • Ples študentov FBI UNIZA

  Vážení študenti, pedagógovia, absolventi a priatelia FBI UNIZA. Dovoľte nám čo najsrdečnejšie Vás pozvať na Ples študentov Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, ktorý sa uskutoční 31. januára 2020 o 18:30 v Dome odborov, v Žiline.
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky Čítať ďalej...
 • Oznam o habilitačnej prednáške

  V zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVŠ SR č.246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamujeme
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky Čítať ďalej...
 • Prijímačky - 2019 - výsledky

  Výsledky testov prijímacieho konania na FBI pre AR 2019/2020
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky Čítať ďalej...
 • Akcia Rakúsko - Slovensko

  Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky Čítať ďalej...

Všeobecné informácie

 • Konferencia Advances in Fire & Safety Engineering 2019

  Dovoľujeme si Vás pozvať na 8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Advances in Fire & Safety Engineering, ktorá sa uskutoční v dňoch 19. a 20.11.2019 v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline. Konferenciu organizuje Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v spolupráci so Združením požiarneho inžinierstva, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Technickou univerzitou vo Zvolene a Požiarnotechnickým a expertíznym ústavom MV SR.
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie Čítať ďalej...
 • Wood & Fire Safety 2020

  The International Scientific Conference Wood & Fire Safety 2020 is a traditional meeting of fire protection experts and specialists who prefer wood and wood-based materials. This is now the 9th conference being held at the usual place - the Patria Hotel, Štrbské Pleso in the High Tatras 3-6 May 2020. wfs2020.sk/en
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie Čítať ďalej...
 • FBI UNIZA organizovala 1. ročník Letnej školy pre deti Záchranárik

  V dňoch 1. – 4. 7. 2019 organizovala Fakulta bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline v spolupráci so Slovenským Červeným krížom - Územným spolkom Žilina prvý ročník Letnej školy Záchranárik. Letnú školu absolvovalo 38 detí vo veku od 6 do 12 rokov. Deti sa počas štyroch dní stali hasičmi, záchranármi, odborníkmi v civilnej ochrane a detektívmi. Postupne spoznávali prácu profesionálov zblízka a získali mnoho nových vedomostí a zručností.
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie Čítať ďalej...
 • Kurzy pre študentov FBI za zvýhodnené ceny

  Zvýhodnené kurzy pre našich študentov: Základná odborná príprava technika požiarnej ochrany (PO), Základná odborná príprava bezpečnostného technika (BOZP), Aktualizačné odborné prípravy technikov.
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie Čítať ďalej...
(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva