KONFERENCIA SA KONÁ POD ZÁŠTITOU

prof. Ing. Tatiany ČOREJOVEJ, PhD.
rektorky Žilinskej univerzity v ŽilineOdborní garanti konferencie

prof. Ing. Anton OSVALD, CSc.

prof. Ing. Miloslav SEIDL, PhD.

prof. Ing. Ladislav ŠIMÁK, PhD.Vedecký výbor konferencie

PREDSEDA

prof. Ing. Ladislav ŠIMÁK, PhD. - Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU v Žiline, Slovensko

ČLENOVIA