Zoznam zamestnancov

  MENO

  Email

Pracovisko

Telefón
041 513 + kl.

Ballay Michal, Ing., PhD.

zvpuny.onyynl@sov.havmn.fx

KKM

6858

Baránková Dana

qnan.onenaxbin@sov.havmn.fx

Dekanát-RMVM

6710

Boc Kamil, Ing., PhD.

xnzvy.obp@sov.havmn.fx

KBM

6659

Boroš Martin, Ing., PhD.

znegva.obebf@sov.havmn.fx

KBM

6668

Buganová Katarína, doc., Ing., PhD.

xngnevan.ohtnabin@sov.havmn.fx

KKM

6700, 6748

Coneva Iveta, Ing.,PhD.

virgn.pbarin@sov.havmn.fx

KPI

6755

Čepčániová Ivana

vinan.prcpnavbin@sov.havmn.fx

KPI

6751, 6753

Dvořák Zdeněk, prof., Ing., PhD.

mqrarx.qibenx@sov.havmn.fx

KBM

6854

Figuli Lucia, Ing., PhD.

yhpvn.svthyv@sov.havmn.fx

KBM

6615

Flachbart Jaroslav, Ing., PhD.

wnebfyni.synpuoneg@sov.havmn.fx

KPI

6757

Gašparíková Zuzana, Mgr.

mhmnan.tnfcnevxbin@sov.havmn.fx

KKM

6857

Gašpercová Stanislava, Bc., Ing., PhD.

fgnavfynin.tnfcrepbin@sov.havmn.fx

KPI

6796

Gašpieriková Iveta

virgn.tnfcvrevxbin@sov.havmn.fx

KKM

6701, 6703

Hollá Katarína, doc., Ing., PhD.     (prodekanka)

xngnevan.ubyyn@sov.havmn.fx

Dekanát, KKM

6610, 6707

Hudáková Mária, doc., Ing., PhD.

znevn.uhqnxbin@sov.havmn.fx

KKM

6712

Jangl Štefan, Ing., PhD.

fgrsna.wnaty@sov.havmn.fx

KBM

6659

Kampová Katarína, doc., Ing., PhD.

xngnevan.xnzcbin@sov.havmn.fx

KBM

6698

Kelíšek Alexander, Ing., PhD.

nyrknaqre.xryvfrx@sov.havmn.fx

KKM

6705

Klučka Jozef, doc., Ing., PhD.

wbmrs.xyhpxn@sov.havmn.fx

KKM

6706

Konárik Milan, Ing., Bc.

zvyna.xbanevx@sov.havmn.fx

KPI

6797

Košútová Anna, Mgr.

naan.xbfhgbin@sov.havmn.fx

Dekanát-RV

6606

Kubás Jozef, Ing. PhD.

wbmrs.xhonf@sov.havmn.fx

KKM

6705

Lacová Andrea, Mgr. (tajomníčka)

naqern.ynpbin@sov.havmn.fx

Dekanát

6603

Leitner Bohuš, doc., Ing., PhD.

obuhf.yrvgare@sov.havmn.fx

KPI

6850

Loveček Tomáš, prof., Ing., PhD.    (prodekan)

gbznf.ybirprx@sov.havmn.fx

Dekanát, KBM

6604, 6654

Lusková Mária, Ing., PhD.

znevn.yhfxbin@sov.havmn.fx

PVB

6766

Magdolen Marián, Mgr., PhD.

znevna.zntqbyra@sov.havmn.fx

KBM

6665

Mach Vlastimil, Ing., PhD.

iynfgvzvy.znpu@sov.havmn.fx

KBM

6657

Makovická Osvaldová Linda, doc.,Bc.,Ing.,PhD.

yvaqn.znxbivpxn@sov.havmn.fx

KPI

6767

Mariš Ladislav, Ing., PhD.

ynqvfyni.znevf@sov.havmn.fx

KBM

6658

Marková Iveta, prof., RNDr., PhD.

virgn.znexbin@sov.havmn.fx

KPI

6799

Mäkká Katarína, Ing., PhD.

xngnevan.znxxn@sov.havmn.fx

PVB

6666

Mendel Róbert, JUDr., PhD.

www.advokat-mendel.sk

KBM

0415993314

Mitrenga Patrik, Ing., PhD.

cngevx.zvgeratn@sov.havmn.fx

KPI

6752

Moricová Valéria, Mgr., PhD.

inyrevn.zbevpbin@sov.havmn.fx

KKM

6731

Mydliarová Gabriela

tnoevryn.zlqyvnebin@sov.havmn.fx

Dekanát-RV

6605

Penteková Monika, Ing.

zbavxn.cragrxbin@sov.havmn.fx

Dekanát-RPP

6611

Piják Juraj, Ing.

whenw.cvwnx@sov.havmn.fx

Dekanát-RSSVKT

6612

Polorecká Mária, Ing., PhD.

znevn.cbyberpxn@sov.havmn.fx

KPI

6754

Prievozník Pavol, Mgr.

cniby.cevribmavx@sov.havmn.fx

KKM

6857

Ristvej Jozef, prof., Ing., PhD.     (prorektor)

wbmrs.evfgirw@sov.havmn.fx

wbmrs.evfgirw@havmn.fx

KKM

Rektorát

6717

5130

Sedliaková Mariana, Mgr.

znevnan.frqyvnxbin@sov.havmn.fx

KKM

6722

Stachová Darina, RNDr., PhD.

qnevan.fgnpubin@sov.havmn.fx

KKM

6865

Stenchláková Alena

nyran.fgrapuynxbin@sov.havmn.fx

Dekanát-RFE

6609

Strelcová Stanislava, doc., Ing., PhD.

fgnavfynin.fgerypbin@sov.havmn.fx

KKM

6708

Sventeková Eva, doc., Ing., PhD.     (dekanka)

rin.firagrxbin@sov.havmn.fx

qrxnasov@sov.havmn.fx

Dekanát, KKM

6600

Svetlík Jozef, doc., Ing., PhD.

wbmrs.firgyvx@sov.havmn.fx

KPI

6750, 6798

Šmidová Slávka

fynixn.fzvqbin@sov.havmn.fx

KBM

6651

Šoltés Viktor, Ing., PhD.

ivxgbe.fbygrf@sov.havmn.fx

KBM

6656

Titko Michal, Ing., PhD.

zvpuny.gvgxb@sov.havmn.fx

KKM

6713

Vandlíčková Miroslava, Ing., PhD.   (prodekanka)

zvebfynin.inaqyvpxbin@sov.havmn.fx

Dekanát, KPI

6602, 6754

Veľas Andrej, doc., Ing., PhD.

naqerw.irynf@sov.havmn.fx

KBM

6650

Zavadzanová Katarína

xngnevan.mninqmnabin@sov.havmn.fx

frxeqrx@sov.havmn.fx 

Sekr. dekana

6601

Zvaková Zuzana, Ing., PhD.

mhmnan.minxbin@sov.havmn.fx

KBM

6660


Legenda:

KKM

KPI

KBM

PVB

Katedra krízového manažmentu

Katedra požiarneho inžinierstva

Katedra bezpečnostného manažmentu

Pracovisko výskumu bezpečnosti

RV

RMVM

RPP

RFE

RSSVKT

Referát pre vzdelávanie

Referát pre medzinárodné vzťahy a marketing

Referát pre personálnu prácu

Referát pre financie a ekonomiku

Referát správy sietí, výpočtovej a komunikačnej techniky

Vrátnica FBI UNIZA6626
Ústredňa UNIZA1111
Dielňa elektrikári6630
Údržba FBI - Maťko Ján2006
Projects Meeting Room MA 1306860
Fax FBI UNIZA6620


0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI