Absolvent študijného programu KRÍZOVÝ MANAŽMENT

má vedomosti:

  • ekonomických, sociálnych a manažérskych súvislostiach bezpečnosti štátu, organizácií a jednotlivcov,
  • technologickej, technickej, kolektívnej a individuálnej prevencii a o postupoch pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia obyvateľstva/zamestnancov.

je schopný:
  • identifikovať nebezpečenstvá, posudzovať a riadiť riziká v podnikoch a organizáciách,
  • používať modely a nástroje spojené s predchádzaním vzniku krízových situácií,
  • zhodnotiť a posúdiť faktory pracovného prostredia,
  • navrhovať metódy analýzy, hodnotenia, posúdenia a riadenia rizík pracovného prostredia, technických systémov a spoľahlivosti ľudského činiteľa,
  • analyzovať a posudzovať stav po vzniku mimoriadnych udalostí a rozhodovať o spôsobe vykonávania záchranných prác.

môže sa uplatniť ako:0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI