Zápisy pre študentov prvého ročníka bakalárskeho stupňa v akademickom roku 2021/2022

Uchádzači budú prijímaní bez prijímacieho konania (pri splnení kritérií) a na základe výsledkov prijímacieho konania v poradí podľa celkového dosiahnutého počtu bodov až do naplnenia plánovaných kapacít. Konečné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania stanoví dekanka FBI UNIZA na základe návrhu prijímacej komisie fakulty. 

Bakalársky stupeň - Bc. Inžiniersky stupeň - Ing.
Zápis:
Elektronický zápis žiadame vykonať najneskôr do 7. júla 2021. 
vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky
Zápis:
Elektronický zápis žiadame vykonať najneskôr do 9. júla 2021. 
vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky
Všeobecné informácie
Všeobecné informácie
Podmienky prijatia
Podmienky prijatia
Elektronické zápisy a vkladanie maturitného vysvedčenia
Elektronické zápisy 
(vkladanie maturitného vysvedčenia sa netýka Ing. stupňa)
Ubytovanie (bude doplnené)Ubytovanie (bude doplnené)
Kurz matematiky (bude doplnené)

Telesná výchova (bude doplnené)
Telesná výchova (bude doplnené)
Univerzitná knižnica
Univerzitná knižnica
Denné bakalárske štúdium
Denné inžinierske štúdium
Informácie o štúdiu (bude doplnené)
Informácie o štúdiu (bude doplnené)
Povinne voliteľné a nepovinné predmety - kreditový systém (bude doplnené)
Povinne voliteľné a nepovinné predmety - kreditový systém (bude doplnené)
Externé bakalárske štúdium
Externé inžinierske štúdium
Informácie o štúdiu (bude doplnené)
Informácie o štúdiu (bude doplnené)
Povinne voliteľné a nepovinné predmety (bude doplnené)
Povinne voliteľné a nepovinné predmety (bude doplnené)
Termíny sústredení (bude doplnené)
Termíny sústredení (bude doplnené)
Viac užitočných informácií môžete nájsť na stránke v hlavnom menu Študenti.
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI