Promócie FBI 2023

Vážené študentky, vážení študenti,

promócie FBI 2023 sa budú konať v Dome odborov v Žiline (mapa), podľa nasledujúceho harmonogramu:

19.06.2023  Inžinierske promócie
09:00 Bezpečnostný manažment
09:00 Krízový manažment
11:00 Záchranné služby
   
20.06.2023 Bakalárske promócie
09:00 Záchranné služby
09:00 Krízový manažment
11:00 Bezpečnostný manažment
Žiadame študentov, aby sa dostavili o hodinu skôr kvôli nácviku. 
Tešíme sa na Vašu účasť.
0
študentov
0
učiteľov
0
absolventov

Partneri FBI