KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
ČASOPIS KRÍZOVÝ MANAŽMENT  >  KM-2-2017  > 

KM-2-2017

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  a Štátneho rozpočtu SR
v rámci Operačného programu Vzdelávanie

Systematizácia transferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím ITMS 26110230004

TITULNÁ STRANA
OBSAH

LOGO
PREDHOVOR A TIRÁŽ
POSLEDNÁ STRANA

UTILIZATION OF SIMULATION AND VIRTUAL REALITY TOOLS IN EDUCATION OF FIRE AND RESCUE SERVICES
Adelaida FANFAROVÁ, Ladislav MARIŠ

REDUKOVANÝ PUŠKOVÝ NÁBOJ RÁŽE 7,62X51: RANIVÝ ÚČINEK A ANALÝZA RIZIK
Ludvík JUŘÍČEK, Norbert MORAVANSKÝ

ROZHODOVÁNÍ A SCHOPNOSTI OBYVATELSTVA REAGOVAT VE ZTÍŽENÝCH PODMÍNKÁCH
Jan KYSELÁK, David ULLRICH, Eva AMBROZOVÁ, František VANĚČEK

VELENIE A RIADENIE HASIČSKÝCH JEDNOTIEK PRI DOPRAVNÝCH NEHODÁCH NA ŽELEZNIČNÝCH PRIECESTIACH VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Michal BALLAY, Mikuláš MONOŠI

OVERENIE TLAKOVÝCH STRÁT PRI DOPRAVE VODY V HADICOVOM VEDENÍ

Milan DERMEK, Mikuláš MONOŠI

INTERNATIONAL DISPUTES AND CRISES AND METHODS OF OVERCOMING THEM
Boris KRIVOKAPIĆ

POŽIARE FASÁD VÝŠKOVÝCH BUDOV
Anton OSVALD
, Jaroslav FLACHBART

PROBLEMATIKA ZVLÁDANIA NÁSILIA NA FUTBALOVÝCH ŠTADIÓNOCH
Denisa Charlotte RALBOVSKÁ, Pavol PÁNIK, Dana Rebeka RALBOVSKÁ

OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY – PŘÍPADOVÁ STUDIE
Petra SKALICKÁ

PROFESIA KRÍZOVÉHO MANAŽÉRA A NUTNOSŤ JEJ VYMEDZENIA
Jana STUDENÁ, Michal TITKO

ASPEKTY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI  NA SLOVENSKU A VO SVETE
Ján BREZULA

VZOR A POKYNY NA PÍSANIE PRÍSPEVKOV DO ČASOPISU „KRÍZOVÝ MANAŽMENT“

POSTUP PRI PRIJÍMANÍ PRÍSPEVKOV DO ČASOPISU „KRÍZOVÝ MANAŽMENT“

OPONENTSKY POSUDOK


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2018 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
12.09.2018 (13:02)