KATEDRA KRÍZOVÉHO MANAŽMENTU | 1. MÁJA 32, 010 26 ŽILINA
KONFERENCIE  >  KONFERENCIA - RKS 2016  > 

KONFERENCIA - RKS 2016

 

21. medzinárodná vedecká konferencia

RIEŠENIE KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ V ŠPECIFICKOM PROSTREDÍ 2016


 

25. - 26. mája 2016  
Žilina

 


 

KONFERENCIA SA KONÁ POD ZÁŠTITOU

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany ČOREJOVEJ, PhD.

rektorky Žilinskej Univerzity v Žiline  

 


ODBORNÍ GARANTI KONFERENCIE:

prof. Ing. Ladislav ŠIMÁK, PhD.
prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD.
prof. Ing. Tomáš LOVEČEK, PhD.
prof. Ing. Anton OSVALD, CSc.


Pozvánka, Program konferencie, Prihláška s anotáciou, Šablóna príspevku*, Záväzná prihláška


TEMATICKÉ SEKCIE:

Sekcia č. 1: Všeobecné zásady krízového riadenia
Sekcia č. 2: Bezpečnostný manažment – ochrana osôb a majetku
Sekcia č. 3: 
Ochrana kritickej infraštruktúry v sektoroch dopravy a energetiky
Sekcia č. 4: 
Protipožiarna bezpečnosť, opatrenia a záchranné služby

SPRIEVODNÉ AKCIE, KONFERENCIE, WORKSHOPY:

  • Hodnotenie efektivity fyzickej ochrany objektov kritickej infraštruktúry (workshop k projektu CI-PAC)

  • Podpora rozhodovania v rámci komplexnej obnovy zameranej na komunity (workshop ISCRAM)

  • Plošné rozmiestnenie hasičských jednotiek a ich technické vybavenie (sprievodná akcia)


 Rokovacie jazyky: slovenský, český, anglický

*Pozn.: V zborníku budú uverejnené iba príspevky zaslané v stanovenom termíne. Príspevky bez prihlášky aktívneho vystúpenia na konferencii nebudú uverejnené v zborníku!

Z každej sekcie budú vybraté 3 najlepšie príspevky. Po oslovení autorov a doplnení  na rozsah 10-12 strán budú uverejnené v špeciálnom čísle vedecko-odborného časopisu Krízový manažment, ktorého elektronické vydanie nájdete na stránke: http://fbi.uniza.sk/kkm/stranka/casopis-krizovy-manazment.

Program konferencie bude účastníkom konferencie upresnený najneskôr do 10.5. 2016.

 


Prejsť na začiatok stránky  - fbi.uniza.sk/kkm
Grafika a dizajn - MISHKE
generuje redakčný systém LEKOX.sk
Copyright © 2011 - 2016 LEKOX.sk
POSLEDNÁ AKTUALIZÁCIA
23.05.2016 (13:03)