A+ A A-

Vedecká rada fakulty

Základné dokumenty VR FBI

    Rokovací poriadok vedeckej rady FBI

Zápisnice z rokovaní

Zloženie Vedeckej rady FBI

 

Predseda

 

       doc. Ing. Eva Sventeková, PhD. FBI UNIZA

Podpredseda

       prof. Ing. Tomáš Loveček, PhD. FBI UNIZA

Členovia

       doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D. FAI UTB Zlín, ČR 
       prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. FBI UNIZA
       prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc. FBI UNIZA
       doc. Ing. Katarína Hollá, PhD. FBI UNIZA
       doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD. FRI UNIZA
       prof. h. c. doc. Ing. Monika Hudáková, PhD. FEaM SPU v Nitre
       prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc. AOS M.R. Štefánika v L. Mikuláši
       doc. Ing. Jozef Klučka, PhD. FBI UNIZA
       Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. APZ v Bratislave
       doc. Ing. Bohuš Leitner, PhD. FBI UNIZA
       prof. Ing. Radovan Madleňák, PhD. FPEDaS UNIZA
       prof. RNDr. Iveta Marková, PhD. FBI UNIZA
       doc. Ing. Jozef Martinka, PhD. MTF STU Trnava
       doc. Ing. Mikuláš Monoši, PhD. FBI UNIZA
       PhDr. David Michalík, Ph.D. Výsk. ústav BP, v.v.i. Praha, ČR
       doc. Ing. Vladimír Mózer, PhD. FBI UNIZA
       doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA FBI VŠB - TU Ostrava
       doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD. FBI UNIZA
       prof. Ing. Juraj Spalek, PhD. FEIT UNIZA
       doc. Ing. Jozef Svetlík, PhD. FBI UNIZA
       prof. Ing. Bedřich Šesták, DrSc. Policejní akademie ČR, Praha, ČR
       prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. FBI UNIZA
       Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD. FBI UNIZA
       doc. Ing. Andrej Veľas, PhD. FBI UNIZA
      

 

 

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva