A+ A A-

Vedecká rada fakulty

Základné dokumenty VR FBI

    Rokovací poriadok vedeckej rady FBI

Zápisnice z rokovaní

Zloženie Vedeckej rady FBI

 

Predseda

 

    Dvořák Zdeněk, prof., Ing., PhD. FBI ŽU v Žiline

Podpredseda

    Mózer Vladimír, doc., Ing., PhD. FBI ŽU v Žiline

Členovia

    Adámek Milan, doc., Mgr., Ph.D. FAI UTB Zlín, ČR 
    Flachbart Jaroslav, Ing., PhD. FBI ŽU v Žiline 
    Gozora Vladimír,  Dr.h.c. mpx. hc, prof., Ing., PhD. VŠEMVS v Bratislave
    Hrnčiar Miroslav, doc., Ing., PhD. FRI ŽU v Žiline
    Hofreiter Ladislav, prof., Ing., CSc. FBI ŽU v Žiline
    Hollá Katarína, doc., Ing., PhD. FBI ŽU v Žiline
    Jurčák Vojtech, prof., Ing., CSc. AOS M.R.Štefánika, Lipt. Mikuláš
    Klučka Jozef, doc., Ing., PhD. FBI ŽU v Žiline
    Kurilovská Lucia, Dr.h.c., prof., JUDr., PhD. APZ v Bratislave
    Leitner Bohuš, doc., Ing., PhD. FBI ŽU v Žiline
    Loveček Tomáš, prof., Ing., PhD. FBI ŽU v Žiline
    Majerčák Jozef, prof., Ing., PhD. FPEDaS ŽU v Žiline
    Maňas Pavel, doc., Ing., Ph.D. FVT Univerzita obrany Brno
    Monoši Mikuláš, doc., Ing., PhD. FBI ŽU v Žiline
    Müllerová Jana, prof., Ing., PhD. FBI ŽU v Žiline
    Poledňák Pavel, prof., Ing., PhD. FBI VŠB - TU Ostrava
    Ristvej Jozef, doc., Ing., PhD. FBI ŽU v Žiline
    Sivák Jaroslav, doc., Ing., CSc., MBA Alfa VS a.s., Bratislava
    Spalek Juraj, prof., Ing., PhD. EF ŽU v Žiline
    Strelcová Stanislava, doc., Ing., PhD. FBI ŽU v Žiline
    Szabo Stanislav, Dr.h.c., doc., Ing., Ph.D., MBA Letecká fakulta TU v Košiciach
    Sventeková Eva, doc., Ing., PhD. FBI ŽU v Žiline
    Šesták Bedřich, prof., Ing., DrSc. Policejní akademie ČR, Praha, ČR
    Šimák Ladislav, prof., Ing., PhD. FBI ŽU v Žiline
    Veľas Andrej, doc., Ing., PhD. FBI ŽU v Žiline

 

 

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva