A+ A A-

KÓLEGIUM DEKANA

 

 Predseda

      prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

 

 dekan FBI

 

Členovia
      Goč Milan, Ing.  tajomník FBI
      Hollá Katarína, Ing., PhD.  prodekanka pre medzinárodné vzťahy a marketing
      Leitner Bohuš, doc., Ing., PhD.  vedúci katedry TVI
      Loveček Tomáš, prof., Ing., PhD.  vedúci PVB
      Mózer Vladimír, doc., Ing., PhD.  prodekan pre vedu a výskum
      Muráň Michal  zástupca študentskej komory AS FBI
      Sventeková Eva, doc., Ing., PhD.  prodekanka pre vzdelávanie
      Svetlík Jozef, doc., Ing., PhD.  vedúci katedry PI, predseda AS FBI
      Šimák Ladislav, prof., Ing., PhD.  vedúci katedry KM
      Veľas Andrej, doc., Ing., PhD.  vedúci katedry BM

 

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva