A+ A A-

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY

Základné dokumenty AS FBI: 

 

Rokovací poriadok Akademického senátu FBI

Zásady volieb do Akademického senátu FBI

Zápisnice a iné dokumeny zo zasadaní AS FBI:

 

 

 


 

Personálne zloženie akademického senátu FBI

Predseda

Podpredseda

Svetlík Jozef, doc., Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Loveček Tomáš, prof., Ing., PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 

Zamestnanecká časť

Študentská časť

Buganová Katarína, doc., Ing., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Bartal Kamil, Bc. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Gašpercová Stanislava, Ing. ,PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Komendátová Diana, Ing. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Hudáková Mária, doc., Ing. ,PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Krajčír Maroš, Ing. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Orinčák Michal, Ing., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Strapák Matúš Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Strelcová Stanislava, doc., Ing., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Vandlíčková Miroslava, Ing., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 


 

Zástupcovia FBI v Akademickom senáte ŽU

Zamestnanecká časť

Študentská časť

Loveček Tomáš, prof., Ing., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Erdélyiová Romana, Ing. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Svetlík Jozef, doc., Ing., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Boroš Martin, Ing. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Veľas Andrej, doc., Ing., PhD. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

 


 

 

Zástupcovia z FBI v Študentskej rade vysokých škôl

Zástupca FBI v Rade vysokých škôl

Hegyi Tomáš, Bc. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Veľas Andrej, doc., Ing., PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Kadlic Matej, Ing. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Kubás Jozef, Ing. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Šiser Anton, Ing. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Šmídová Daniela Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

    

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva