A+ A A-

Dekanát Fakulty bezpečnostného inžinierstva

Poštová adresa Adresa sídla fakulty Telefón - spojovateľka Fax

Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Ul. 1.mája 32
010 26 Žilina

041 / 513 1111 041 / 513 6620

 

Dekanka fakulty

doc. Ing. Eva SVENTEKOVÁ, PhD.

 

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.       Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.    
tel.: 041 / 513 6600

 

Sekretariát

Katarína Zavadzanová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

tel.: 041 / 513 6601


Prodekanka pre vzdelávanie
Ing. Miroslava VANDLÍČKOVÁ, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6602

Prodekan pre vedu a výskum
 prof. Ing. Tomáš LOVEČEK, PhD.

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6604

Prodekanka pre medzinárodné vzťahy
a marketing

doc. Ing. Katarína HOLLÁ, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6610


Tajomník fakulty

Ing. Milan Goč
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6603


Referát pre vzdelávanie

Referát pre medzinárodné vzťahy a marketing

 Mgr. Anna Košútová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

tel.:  041 / 513 6606

 Dana Baránková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

tel.:  041 / 513 6710

 Mgr. Andrea Lacová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

tel.:  041 / 513 6605

 

 

   

 

Referát pre personálnu prácu

Referát pre financie a ekonomiku

Bc. Anna Kováčová

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6611

 Alena Stenchláková

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

tel.:  041 / 513 6609

 

Referát správy sietí, výpočtovej a komunikačnej techniky

Ing. Juraj Piják
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
tel.: 041 / 513 6612

 

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva