A+ A A-

Zvýhodnené kurzy pre našich študentov:

  • Základná odborná príprava technika požiarnej ochrany (PO),
  • Základná odborná príprava bezpečnostného technika (BOZP),
  • Aktualizačné odborné prípravy technikov.

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je

 Študijný odbor

Študijný program

 Stupeň vš. štúdia

Forma

štúdia

Udeľovaný titul

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Bezpečnostný manažment

1

denná, externá

Bc.

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry

1

denná, externá

Bc.

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Krízový manažment

1

denná, externá

Bc.

8.3.6 Záchranné služby

Záchranné služby

1

denná, externá

Bc.

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Bezpečnostný manažment

2

denná, externá

Ing.

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry

2

denná, externá

Ing.

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Krízový manažment

2

denná, externá

Ing.

8.3.6 Záchranné služby

Záchranné služby

2

denná, externá

Ing.

8.3.1 Ochrana osôb a majetku

Bezpečnostný manažment

3

denná, externá

PhD.

8.3.7 Občianska bezpečnosť

Krízový manažment

3

denná, externá

PhD.

8.3.6 Záchranné služby

Záchranné služby

3

denná, externá

PhD.

 

Externá forma štúdia je spoplatnená za každý akademický rok následujúcou sumou:

1. stupeň - Bc.

2. stupeň - Ing.

3. stupeň - PhD.

 

500 €

600 €

1000 €

 

 

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva