A+ A A-

Vážení študenti, pedagógovia, absolventi a priatelia FBI UNIZA. Dovoľte nám čo najsrdečnejšie Vás pozvať na

Ples študentov Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
ktorý sa uskutoční

12. januára 2018 o 18:30 v Dome odborov.

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva