A+ A A-

Dekan Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline (FBI UNIZA) oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2019/2020.

Termín podávania prihlášok je do 31. mája 2019

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva