A+ A A-

Novinky (4)

Všetkým študentom a prieteľom FBI UNIZA prajeme pohodové letné prázdniny a tešíme sa na Vás v novom akademickom roku 2019/2020.

LETO

 

Čítať ďalej...

Výsledky testov prijímacieho konania na FBI pre AR 2019/2020

Čítať ďalej...

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je

Čítať ďalej...
(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva