A+ A A-

Novinky (4)

Vážení študenti, pedagógovia, absolventi a priatelia FBI UNIZA. Dovoľte nám čo najsrdečnejšie Vás pozvať na

Ples študentov Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline
ktorý sa uskutoční

31. januára 2020 o 18:30 v Dome odborov, v Žiline.

Čítať ďalej...

Výsledky testov prijímacieho konania na FBI pre AR 2019/2020

Čítať ďalej...

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je

Čítať ďalej...
(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva