A+ A A-

Voľby do AS UNIZA - 2019

Predseda AS UNIZA vyhlasuje voľby do akademického senátu Žilinskej univerzity

V zmysle článku 4 ods. 1 a ods. 7 Zásad volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS UNIZA") predseda AS UNIZA vyhlasuje voľby členov zamestnaneckej a študentskej časti akademického senátu Žilinskej univerzity.

PODROBNEJŠIE INFORMÁCIE O ORGANIZÁCII VOLIEB

CHARAKTERISTIKY KANDIDÁTOV

Voľby na FBI:  6.5.2019,  8:00 - 16:00 hod na MA116

 

 

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva