A+ A A-

Podávanie prihlášok na Bc. a Ing. štúdium

Informácie a termíny k podávaniu prihlášok na denné a externé bakalárske a inžinierske štúdium na Fakultu bezpečnostného inžinierstva pre akademický rok 2019/2020.

Termín podávania prihlášok:  do 30.4.2019

Podmienky prijatia a ďalšie informácie:

     • pre bakalárske štúdium

     • pre inžinierske štúdium

 


 

(c) 2019, Fakulta bezpečnostného inžinierstva