A+ A A-

Erasmus+ 2018/2019 - študenti

Študenti!!!

Chcete vysestovať na Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž v AR 2018/2019 ?

 

Doneste prihlášky do 20.3.2018

(kancelária MA201, 202 p. Baránková)

 Viac informácií môžete získať:

   •  u prodekanky Ing. Kataríny Hollej, PhD.,

   •  na informačnom dni Erasmus+, ktorý sa bude konať v utorok, 6. marca 2018 o 14:00 hod., Aula 6 na Velkom diele, 

   •  u Erasmus+ koordinátorov katedier FBI UNIZA

 

  Názov katedry   Meno Erasmus+ koordinátora

 Katedra krízového

 manažmentu

 doc.Ing. Katarína Buganová, PhD.

 Katedra bezpečnostného

 manažmentu

 Ing. Zuzana Zvaková, PhD.

 Katedra požiarneho

 inžinierstva

 doc., Bc., Ing. Linda Makovická

 Osvaldová PhD.

 Katedra technických vied

 a informatiky

 Ing. Mária Lusková, PhD.

 

Prihlášku, zoznam partnerských škôl a ďalšie dokumenty k Erasmus+

nájdeš pod menu  [ MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY - ERASMUS+ ŠTUDENTI ]

 

(c) 2016, Fakulta bezpečnostného inžinierstva